Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги
Дата на публикуване 30-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: