Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на външните работи
Име на документа Доставка на лицензи за софтуерни продукти и абонамент за облачни услуги
Дата на публикуване 30-12-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Чрез подновяване на софтуерните пакети за лицензи за използвания софтуер ще се осигури възможност за ползване на най-новите версии на програмните продукти, което предпоставя подобрения в кода, използваемостта, производителността и сигурността.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 3/3
План за изпълнение:
1185 Предмет на обществената поръчка
1185 Дата на обявяване на процедурата
1185 CPV кодове
1185 Необходим финансов ресурс (общо) 200400.0
1185 Описание Изпълнението на предмета на обособена позиция № 1 включва подновяване на следните софтуерни лицензирани продукти, изграждащи инфраструктурата на Националната визова информационна система (НВИС):
1. Софтуер за управление на бази данни - необходимо е да се осигури абонаментна поддръжка на софтуерни лицензи и да се предоставят услуги, описани в техническото спецификация;
2. Софтуер за архивиране и възстановяване - всички системи в инфраструктурата на НВИС са защитени със софтуер за архивиране и възстановяване на IBM Spectrum Protect (старо име IBM Tivoli Storage manager) и са подробно описани в техническата спецификация;
1185 Пореден номер 1
1185 Начин на изпълнение Подновяване на софтуерни пакети за лицензи
1185 Дейност Подновяване на софтуерни пакети за лицензи на използвания софтуер на НВИС - СУБД IBM Informix и IBM Spectrum Perfect
1186 Предмет на обществената поръчка
1186 Дата на обявяване на процедурата
1186 CPV кодове
1186 Необходим финансов ресурс (общо) 4440.0
1186 Описание Подновяване на абонамент за облачна услуга, позволяваща организиране на видеоконферентни срещи чрез CISCO Webex;
1186 Пореден номер 2
1186 Начин на изпълнение Подновяване на абонамент за облачна услуга
1186 Дейност Подновяване на абонамент за облачна услуга, позволяваща организиране на видеоконферентни срещи чрез CISCO Webex;
1187 Предмет на обществената поръчка
1187 Дата на обявяване на процедурата
1187 CPV кодове
1187 Необходим финансов ресурс (общо) 35520.0
1187 Описание Подновяване на софтуерен лиценз с абонаментна поддръжка за Cisco Email Security Virtual Appliance.
1187 Пореден номер 3
1187 Начин на изпълнение Подновяване на софтуерен лиценз
1187 Дейност Подновяване на софтуерен лиценз с абонаментна поддръжка за Cisco Email Security Virtual Appliance.
Прикачени Технически спецификации: