Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала"
Дата на публикуване 04-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: