Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа „Осигуряване на комуникационна свързаност IP VPN и достъп до Интернет за нуждите на НСИ“
Дата на публикуване 09-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: