Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Инсталиране на цифрова микрофонна система за конферентна зала"
Дата на публикуване 09-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на съвременна цифрова микрофонна система.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1191 Предмет на обществената поръчка
1191 Дата на обявяване на процедурата
1191 CPV кодове
1191 Необходим финансов ресурс (общо) 26740.0
1191 Описание Закупуване, монтаж и настройка на цифрова микрофонна система в конферентната зала на НЗОК, с цел подмяна на остарялата озвучителна техника и избягване на микрофония.
1191 Пореден номер Неприложимо
1191 Начин на изпълнение Директно възлагане.
1191 Дейност Закупуване, монтаж и настройка на микрофонна система в конферентна зала.
Прикачени Технически спецификации: