Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа Абонаментна поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1238 Предмет на обществената поръчка
1238 Дата на обявяване на процедурата
1238 CPV кодове
1238 Необходим финансов ресурс (общо) 35000.0
1238 Описание Осигуряване на непрекъснатост на процеса на работа на Системата за безконтактна инвентаризация с цел бързо локализиране и преброяване на активите, лесно проследяване на движението им и предотвратяване на злоупотреби
1238 Пореден номер неприложимо
1238 Начин на изпълнение Директно възлагане.
1238 Дейност Абонаментна поддръжка на Система за безконтактна инвентаризация INVENT
Прикачени Технически спецификации: