Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Име на документа „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 22-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 190000/190000
План за изпълнение:
1026 Предмет на обществената поръчка „Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“
1026 Дата на обявяване на процедурата 14-11-2022
1026 CPV кодове 64212000-5 мобилни радиотелефонни услуги
1026 Необходим финансов ресурс (общо) 190000.0
1026 Описание Осигуряване на договор за мобилни телефонни услуги ще осигури добра и сигурна комуникация между служителите в комисията както и граждани.
1026 Пореден номер 1
1026 Дейност Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
1026 Начин на изпълнение Предоставяне на мобилни телефонни услуги за нуждите на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Прикачени Технически спецификации:
Приложение_1_Техническа_спецификация_мобилни.docx Изтегли