Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Име на документа „Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“
Дата на публикуване 10-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение „Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1040 Предмет на обществената поръчка
1040 Дата на обявяване на процедурата
1040 CPV кодове 72310000-1 Услуги по обработка на данни
1040 Необходим финансов ресурс (общо) 4200000.0
1040 Описание
1040 Пореден номер
1040 Начин на изпълнение услуга
1040 Дейност Осигуряване на услуги по техническо обезпечаване, поддръжка и обучения за извършване на процеса по електронно дистанционно оценяване на изпитни работи от национално външно оценяване в края на IV, на VII и на Х клас и от държавни зрелостни изпити и предоставяне на право на ползване на интегрирана електронна среда за сканиране, обработка и дистанционно оценяване на изпитни работи
Прикачени Технически спецификации: