Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Поддръжка на информационната система „Eventis R7“, на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, и на регистъра на посочените декларации
Дата на публикуване 07-04-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Необходимост от техническа поддръжка на информационната система „Eventis R7“ и на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, вкл. и на регистъра на посочените декларации.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/1
План за изпълнение:
1253 Предмет на обществената поръчка Поддръжка на информационната система „Eventis R7“, на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП, и на регистъра на посочените декларации
1253 Дата на обявяване на процедурата
1253 CPV кодове
1253 Необходим финансов ресурс (общо) 22680.0
1253 Описание Информационна система
1253 Пореден номер 0
1253 Дейност 1. ИС Eventis R7:
Развитие и усъвършенстване на функционалността на системата;
Съдействие при промяна на настройките на системата;
Поддръжка и профилактика на софтуера на сървъра на системата;
Поддръжка и преглед на автоматичните бекъпи;
Поддръжка и подобряване на автоматичния междуведомствен обмен;
Отстраняване на програмни грешки;
Съдействие за отстраняване на комуникационни проблеми;
Възстановяване на системата в случай на авария;
Дейности по обезпечаване на информационната сигурност;
Провеждане на обучения.
2. Декларации и регистъра на декларациите по чл.7а и чл. 7б от ЗЗДПДП към Eventis R7:
Поддръжка и профилактика на софтуера на сървъра на регистъра;
Поддръжка и преглед на автоматичните бекъпи;
Отстраняване на програмни грешки;
Съдействие за отстраняване на комуникационни проблеми;
Възстановяване на регистъра в случай на авария;
Дейности по обезпечаване на информационната сигурност;
Съдействие за интегриране на регистъра в нов уебсайт на министерството.
1253 Начин на изпълнение Извършване на абонаментна техническа поддръжка на информационна система "Eventis-R7", на интерфейса за електронно попълване и подаване на декларации по чл. 7а и чл. 7б от ЗЗДПДП и на регистъра на посочените декларации.
Прикачени Технически спецификации: