Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Име на документа „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: