Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Народно събрание на Република България
Име на документа „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение „Извънгаранционна поддръжка и ремонт на цифрови мултифункционални устройства, включително доставка на резервни части и консумативи, необходими за поддръжка на устройствата в техническа изправност, по обособени позиции“
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 98/99%
План за изпълнение:
1193 Предмет на обществената поръчка
1193 Дата на обявяване на процедурата
1193 CPV кодове
1193 Необходим финансов ресурс (общо) 40000.0
1193 Описание
1193 Пореден номер
1193 Начин на изпълнение
1193 Дейност
Прикачени Технически спецификации: