Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа Проект № B2.6c.15 „Иновативни инструменти за съхранение и промотиране на културното наследство в трансграничния регион (с акроним TOURISM-e)“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-11-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Проектът е насочен към подобряване на достъпа до информацията за обекти от културното наследство в транс-граничния регион с оглед на тяхното промотиране и развитие. Основната му цел е да се увеличи броя на туристите в транс-граничния регион чрез консолидиране на информацията, продуктите и услугите с помощта на иновативни ИКТ технологии. Проектът ще надгради събрана информация, както и създадени продукти и услуги по предишни проекти, като с настоящия ще се повиши информираността и интереса за посещение на обекти от културното наследство в трансграничния регион.

Специфичните цели на проекта са:
• Увеличаване броя на туристите в трансграничния регион чрез консолидиране на информацията, продуктите и услугите с помощта на иновативни ИКТ технологии;
• Валоризиране на културното наследство за туристически цели в трансграничния регион;
• Надграждане на събрана информация, както и на създадени продукти и услуги по предишни проекти, като с настоящия се очаква да се повиши информираността и интереса за посещение
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/5000
План за изпълнение:
914 Предмет на обществената поръчка
914 Дата на обявяване на процедурата
914 CPV кодове
914 Необходим финансов ресурс (общо) 245000.0
914 Описание Разработване на дигитално съдържание със съответната информация за туристическите обекти в транс-граничния регион, отнасящо се до липсващите туристически продукти и маршрути, които не са създадени по предишен проект. Тематично групиране на обектите и информация за тях, изготвяне на съдържание за разработване на продукти с 360 градуса виртуална разходка за десктоп, мобилни и безжични устройства, както и създаване на изцяло уеб базирано приложение за мобилни устройства по проекта, за интерактивно преживяване с карти за туристическите обекти и маршрути в транс-граничния регион (информация за културните и историческите обекти, GPS координати, снимки и др.).
914 Пореден номер Работен пакет 3, Резултат 3.1.2
Работен пакет 4, Резултат 4.1.1
914 Начин на изпълнение Външно възлагане
914 Дейност Изготвяне на дигитално съдържание за туристически продукти и маршрути в трансграничния район – предвижда разработване на дигитално съдържание със съответната информация за туристическите обекти в транс-граничния регион, отнасящо се до липсващите туристически продукти и маршрути, които не са създадени по предишен проект. Тематично групиране на обектите и информация за тях, изготвяне на съдържание за разработване на продукти с 360 градуса виртуална разходка за десктоп, мобилни и безжични устройства и
Създаване на уеб базирано приложение за смартфони, таблети, десктоп и настолни компютри по проекта – предвижда се уеб функционалност за визуализиране на виртуална разходка и интерактивно преживяване с карти за туристическите обекти и маршрути в трансграничния регион (информация за културните и историческите обекти, GPS координати, снимки и др.).
Прикачени Технически спецификации: