Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа Абонаментна поддръжка на система за управление на човешките ресурси
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Поддръжка на дейностите по управление на ЧР, включително контрол на достъп и отчитане на работно време
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 1/2
План за изпълнение:
1132 Предмет на обществената поръчка
1132 Дата на обявяване на процедурата
1132 CPV кодове
1132 Необходим финансов ресурс (общо) 17856.0
1132 Описание абонаментна техническа подръжка на системата HerACLES за срок 6 месеца
1132 Пореден номер
1132 Начин на изпълнение Договор
1132 Дейност Абонаментна техническа поддръжка на система за управление на ЧР и контрол на достъп и работно време (HeraClES).
Прикачени Технически спецификации: