Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на туризма
Име на документа "Абонаментна поддръжка на защитните стени KEMP LoadMaster VLM-200 на системата за електронна поща на Министерството на туризма“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Техническа поддръжка и ъпдейти на защитните стени на системата за електронна поща на МТ
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 2/2
План за изпълнение:
1174 Предмет на обществената поръчка
1174 Необходим финансов ресурс (общо) 10290.0
1174 Описание Техническа поддръжка от производителя на защитни стени Kemp Virtual Load Balancer на системата за електронна поща на МТ
1174 Начин на изпълнение Договор за поддръжка
1174 Дейност 2 годишна 24х7 абонаментна клиентска поддръжка от производителя, софтуерни ъпдейти и нови функционалности, Edge Security Pack (ESP) - Authorization, Authentication & Single Sign On, WAF daily rule updates, GSLB daily IP reputation updates, Kemp 360 Vision managed service for Application Monitoring & Preemptive Alerting, Kemp360 Central Centralized Management and Orchestration software.
1174 Дата на обявяване на процедурата
1174 CPV кодове
1174 Пореден номер
Прикачени Технически спецификации: