Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на лицензи за правно-информационни системи
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Да бъдат осигурени конкурентни лицензи за десктоп версия за правно-информационна система, както и осигуряване на лицензи за онлайн достъп до правно-информационна система
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 3000/3000
План за изпълнение:
1244 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на лицензи за правно-информационни системи
1244 Дата на обявяване на процедурата
1244 CPV кодове 48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети
1244 Необходим финансов ресурс (общо) 3000.0
1244 Описание
1244 Пореден номер
1244 Начин на изпълнение Поръчката е проведена съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
1244 Дейност Осигуряване на конкурентни лицензи за десктоп версия за правно-информационна система, както и осигуряване на лицензи за онлайн достъп до правно-информационна система
Прикачени Технически спецификации: