Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на поддръжката на домейни и осигуряване на сървърни сертификати за нуждите на КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на поддръжката на домейните на КРС и осигуряване на сървърни сертификати за поддомейни на КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 1000/1000
План за изпълнение:
1243 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на поддръжката на домейни и осигуряване на сървърни сертификати за нуждите на КРС
1243 Дата на обявяване на процедурата
1243 CPV кодове 72417000-6 Имена на интернет домейн
1243 Необходим финансов ресурс (общо) 1000.0
1243 Описание КРС има регистрирани 2 домейна: crc.bg към Register.bg и крс.бг към imena.bg
1243 Пореден номер
1243 Начин на изпълнение Подновяване на поддръжката на домейните на КРС, както и осигуряване на сървърни сертификати за поддомейни на КРС.
1243 Дейност Осигуряване на поддръжката на домейните на КРС и осигуряване на сървърни сертификати за поддомейни на КРС
Прикачени Технически спецификации: