Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 10-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да бъде осигурено пълно сервизно обслужване за мултифункционалната техника използвана в КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Друг: 36000/36000
План за изпълнение:
1241 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС
1241 Дата на обявяване на процедурата
1241 CPV кодове 50323000-5 Услуги по поддържане и ремонт на периферни компютърни устройства
1241 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1241 Описание
1241 Пореден номер
1241 Начин на изпълнение Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
1241 Дейност Осигуряване на пълно сервизно обслужване на мултифункционалната техника използвана в КРС
Прикачени Технически спецификации: