Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на времеви печати необходими за удостоверяването на резултата от механизма за измерване на качеството за достъп до интернет, както и осигуряване на електронни подписи за нуждите на КРС
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проекта е да се осигурят времеви печати за документа, издаван за резултата от механизма за достъп до интернет, който се предоставя като електронна административна услуга
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 20000/20000
План за изпълнение:
1240 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на времеви печати необходими за удостоверяването на резултата от механизма за измерване на качеството за достъп до интернет, както и осигуряване на електронни подписи за нуждите на КРС
1240 Дата на обявяване на процедурата
1240 CPV кодове 79132100-9 Удостоверяване на електронен подпис
1240 Необходим финансов ресурс (общо) 20000.0
1240 Описание
1240 Пореден номер
1240 Начин на изпълнение Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за обществените поръчки
1240 Дейност Осигуряване на времени печати за нуждите на КРС
Прикачени Технически спецификации: