Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 10000/10000
План за изпълнение:
1206 Предмет на обществената поръчка „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“
1206 Дата на обявяване на процедурата
1206 CPV кодове 72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние
1206 Необходим финансов ресурс (общо) 10000.0
1206 Описание
1206 Пореден номер
1206 Начин на изпълнение
1206 Дейност „Осигуряване на оптична свързаност и гарантиран интернет достъп за териториалните звена в КРС“;
Прикачени Технически спецификации: