Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигурряване на услугата виртуална частна мрежа по протокол Ethernet – MAN за гр. София
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на услугата виртуалната частна мрежа по протокол Ethernet - MAN за гр. София
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 4000/4000
План за изпълнение:
1205 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на MAN свързаност за офисите на КРС в гр. София
1205 Дата на обявяване на процедурата
1205 CPV кодове 72720000-3 Услуги, свързани с мрежи, разпростиращи се на голямо разстояние
1205 Необходим финансов ресурс (общо) 4000.0
1205 Описание Услугата се подновява през период от 24 месеца
1205 Пореден номер
1205 Начин на изпълнение
1205 Дейност Осигуряване на MAN свързаност за офисите на КРС в гр. София
Прикачени Технически спецификации: