Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на поддръжка на система за централизирана антивирусна и антиспам защита за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 40000/40000
План за изпълнение:
1202 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на поддръжка на система за централизирана антивирусна и антиспам защита за нуждите на Комисията за регулиране на съобщенията
1202 Дата на обявяване на процедурата
1202 CPV кодове 48760000-3 Софтуерни пакети за защита от вируси
1202 Необходим финансов ресурс (общо) 40000.0
1202 Описание
1202 Пореден номер
1202 Начин на изпълнение
1202 Дейност Осигуряване на лицензи за антиспам и уеб филтър за нуждите на КРС
Прикачени Технически спецификации: