Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа, използвана в Комисията за регулиране на съобщенията
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Цел/и на проектното предложение Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 15000/15000
План за изпълнение:
1189 Предмет на обществената поръчка Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа, използвана в Комисията за регулиране на съобщенията
1189 Дата на обявяване на процедурата
1189 CPV кодове 42961100-1 Система за контрол на достъп
1189 Необходим финансов ресурс (общо) 15000.0
1189 Описание
1189 Пореден номер
1189 Начин на изпълнение Планът за реализиране на проекта и дейностите, които трябва да бъдат извършени са следните:
1. Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа в КРС, която е с централизирано управление и съхранение на информацията за служителите, както и тяхното работно време.
2. Поддръжка на системата за контрол на достъпа, като софтуер и свързаните към нея хардуерни контролери.
3. Извънгаранционна поддръжка на системата за 1 година (12 месеца).
1189 Дейност Осигуряване на извънгаранционна поддръжка на системата за контрол на достъпа в КРС, която бъде с централизирано управление и съхранение на информацията за служителите, както и тяхното работно време.
Прикачени Технически спецификации: