Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000“
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта е осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000 и осигуряване на консултански услуги при необходимост от допълнителни настройки
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 3000/3000
План за изпълнение:
1166 Предмет на обществената поръчка "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система ОМЕКС 2000“
1166 Дата на обявяване на процедурата
1166 CPV кодове 48443000-5 Софтуерни пакети за счетоводство
1166 Необходим финансов ресурс (общо) 3000.0
1166 Описание
1166 Пореден номер
1166 Начин на изпълнение
1166 Дейност "Осигуряване на абонаментно обслужване за информационна система "ОМЕКС 2000“
Прикачени Технически спецификации: