Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-12-2022
Допълнителни данни:
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
Цел/и на проектното предложение Целта е да бъдат осигурени нови версии на сървърните операционни системи, както и ще бъдат осигурени CAL лицензи за тях, като бъдат закупени 1 бр. - windows server 2019 datacenter, 5 бр. windows server 2019 standard и 100 CAL лиценза за тях.
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 28200/28200
План за изпълнение:
1159 Необходим финансов ресурс (общо) 28200.0
1159 Описание
1159 Пореден номер
1159 Начин на изпълнение
1159 Дейност Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства
1159 Предмет на обществената поръчка Доставка на лицензи за Windows Server 2019 и CAL лицензи за устройства
1159 Дата на обявяване на процедурата
1159 CPV кодове 48620000-0 Операционни системи
Прикачени Технически спецификации: