Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign"
Дата на публикуване 11-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 08-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Обезпечаване на работата на служителите от КРС, които работят със софтуерен продукт Adobe InDesign.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 2000/2000
План за изпълнение:
1138 Предмет на обществената поръчка "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign"
1138 Дата на обявяване на процедурата
1138 CPV кодове 48422000-2 Комплекти от софтуерни пакети
1138 Необходим финансов ресурс (общо) 2000.0
1138 Описание
1138 Пореден номер
1138 Начин на изпълнение Подновяване на лицензи
1138 Дейност "Осигуряване на два броя лицензи за софтуерен продукт Adobe InDesign"
Прикачени Технически спецификации: