Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа „Внедряване на система за защита на електронната поща с включени 4000 лиценза“
Дата на публикуване 12-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 03-11-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: