Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на енергетиката
Име на документа Осигуряване на безжичен (Wi-Fi) Интернет достъп за посетителите и служителите на Министерство на енергетиката
Дата на публикуване 16-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: