Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на културата
Име на документа Доставка на гарантиран интернет трафик в сградата на Министерство на културата.
Дата на публикуване 17-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 17-01-2023
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: