Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа „Абонаментна поддръжка на Единната електронна система Archimed eDMS“
Дата на публикуване 19-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С възлагането на настоящото проектно предложение НОИ цели да осигури абонаментна поддръжка, безпроблемната работа и обновяване към последни актуални версии на притежаваните от НОИ модули на Единна електронна система Archimed eDMS. Системата е внедрена в Централно Управление и 28 те Териториални поделения на НОИ
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: