Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Успешно приключил
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Доставка на 15 броя сметачни машини с адаптер за нуждите на отдел „Пенсии“ в ТП на НОИ – София област
Дата на публикуване 05-06-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 09-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури печатащи сметачни машини с адаптер за бързодействие и работоспособност на служителите на НОИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги: 20/60%
План за изпълнение:
1149 Предмет на обществената поръчка
1149 Дата на обявяване на процедурата
1149 CPV кодове
1149 Необходим финансов ресурс (общо) 3000.0
1149 Описание Потребност от 15 броя сметачни машини за нуждите на отдел "Пенсии", ТП на НОИ - София-област за изчисления и проверки.
Сметачните машини притежават следните характеристики:
-Голям 12 разряден дисплей;
-Mрежово захранване - 220 волта
-Функция ТАХ;
-Двуцветен печат;
Функция CHECK&CORRECT - Полезна при изчисления свързани със събиране на дълги сборове.За да проверите дали всички събираеми са вкарани коректно не е необходимо да се набират наново. Ако някоя стойност е грешна, то може да коригирате само нея и да се получи верния резултат.
Функция ТАХ позволяваща да се зададе произволна стойност и да се запамети.
1149 Пореден номер 1
1149 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
1149 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в осигуряване на 15 броя сметачни машини с адаптер с цел обезпечаване на дейността на отдел Пенсии в ТП на НОИ - София-Област. Лентата от печатащата сметачна машина се прилага към пенсионните досиета.
Прикачени Технически спецификации: