Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа "Защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа „отказ от услуга“ (DDoS) атаки и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация (DLP)"
Дата на публикуване 19-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 02-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури поддръжка и да се предотврати рискът от DDoS атака и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация, да се осигури защита на чувствителни данни и осигуряване на непрекъсваемост на достъпа до външни електронни услуги, предоставяни от Института.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 20/80%
План за изпълнение:
1075 Предмет на обществената поръчка
1075 Дата на обявяване на процедурата
1075 CPV кодове
1075 Необходим финансов ресурс (общо) 84000.0
1075 Описание Необходима услуга за поддръжка на внедрените модули на софтуерен продукт за защита и резервираност на публичните мрежи и външни предоставяни услуги на НОИ от типа "отказ от услугата(DDos) атаки и защита на вътрешните мрежи от изтичане на критична информация (DLP).
С цел да се гарантира, че изискваното ниво на сигурност на информацията, мрежите и информационните системи е заложено още в етапа на разработка и внедряване, изискванията по чл.12, ал.1 от НМИМИС ще бъдат вменени за изпълнение от страна на Изпълнителя по договор.
1075 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез външно възлагане при спазване на условията и реда на Закона за обществени поръчки.
1075 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в осигуряване на поддръжка на софтуерния продукт за проследяване на движението и местоположението на чувствителна и важна информация.
Всички дейности ще се извършат без прекъсване на работата и услугите зависещи от тях.
1075 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: