Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат
Дата на публикуване 24-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-01-2023
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: