Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Сключване на договор за поддръжка на информационна система "Бизнес цикли"
Дата на публикуване 24-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 12-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение сключване на договор за извънгаранционна поддръжка с цел гарантиране безпроблемното функциониране на ключова за НСИ информационна система
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1255 Описание Осигуряване на извънгаранционна подръжка на ИС "Бизнес цикли" чрез сключване на едногодишен договор, което ще гарантира максимално работособността на тази ключова за НСИ информационна система.
1255 Предмет на обществената поръчка
1255 Дата на обявяване на процедурата
1255 CPV кодове
1255 Необходим финансов ресурс (общо) 35976.0
1255 Пореден номер 1
1255 Начин на изпълнение директно възлагане
1255 Дейност Сключване на договор за поддръжка на информационна система "Бизнес цикли"
Прикачени Технически спецификации: