Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Комисия за регулиране на съобщенията
Име на документа Осигуряване на поддръжката на домейни и сървърен SSL сертификат
Дата на публикуване 24-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Целта на проектното предложение е да бъде осигурена поддръжката на домейните на КРС както и да бъде закупен Wildcard SSL сертификат, който да бъде използван за поддомейните на КРС.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове 10-00 Текущи разходи
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 3/3
План за изпълнение:
1306 Пореден номер
1306 Дейност Осигуряване на поддръжката на домейните на КРС, както и закупуване на Wildcard SSL сертификат
1306 Предмет на обществената поръчка
1306 Дата на обявяване на процедурата
1306 CPV кодове 72417000-6 Имена на интернет домейн
1306 Необходим финансов ресурс (общо) 700.0
1306 Описание Доставчик на домейна на КРС: crc.bg e Регистър. БГ
Доставчик на домейна на КРС: крс.бг е Имена.БГ
и осигуряването на поддръжката на 2-та домейна може да се извърши единствено от споменатите дружества.
Закупуването на Wildcard сертификата може да се извърши от различни организации, предоставящи такава услуга, като в аргументацията са приложени 2 хипервръзки.
1306 Начин на изпълнение Заплащане на годишна абонаментна такса за домейните на КРС и закупуване на Wildcard SSL сертификат
Прикачени Технически спецификации: