Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение В изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален статистически институт
Име на документа Колцентър за обслужване на клиенти и провеждане на телефонни анкети
Дата на публикуване 25-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Предоставяне на цялостно решение за контактен център "Callflow", включващ всички необходими модули за предлагане на пълния набор от услуги от един контактен център.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/1
План за изпълнение:
1313 Предмет на обществената поръчка
1313 Дата на обявяване на процедурата
1313 CPV кодове
1313 Необходим финансов ресурс (общо) 36000.0
1313 Описание Цялостно решение за контактен център "Callflow", включващ всички необходими модули за предлагане на пълния набор от услуги от един контактен център.
Основни модули на решението за контактен център "Callflow":
- Маршрутизиращ модул - възможност за включване на неограничен брой външни линии за терминиране или приемане на трафик, автоматично интелигентно маршрутизиране според дестинация, цена и качество на разговора или предварително зададено приоритизиране;
- Модул за разпределяне на повикванията към оператори (АСО);
- Web интегриран телефон-компютър модул;
- Модул статистики - на часова, дневна, седмична и месечна база в реално време;
- Модул за създаване на скриптове - динамично създаване и редактиране на скриптове;
- Модул за записване на разговори за агент или кампания;
- Модул за прослушване на разговори - в реално време или приключили разговори;
- Модул за автоматично обслужване на клиенти чрез IVR.
1313 Пореден номер 1
1313 Начин на изпълнение Сключване на договор
1313 Дейност Колцентър за обслужване на клиенти и провеждане на телефонни анкети

Основни модули на решението за контактен център "Callflow":
- Маршрутизиращ модул - възможност за включване на неограничен брой външни линии за терминиране или приемане на трафик, автоматично интелигентно маршрутизиране според дестинация, цена и качество на разговора или предварително зададено приоритизиране;
- Модул за разпределяне на повикванията към оператори (АСО);
- Web интегриран телефон-компютър модул;
- Модул статистики - на часова, дневна, седмична и месечна база в реално време;
- Модул за създаване на скриптове - динамично създаване и редактиране на скриптове;
- Модул за записване на разговори за агент или кампания;
- Модул за прослушване на разговори - в реално време или приключили разговори;
- Модул за автоматично обслужване на клиенти чрез IVR.
Прикачени Технически спецификации: