Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национална здравноосигурителна каса
Име на документа "Подновяване на лицензи за софтуер за криптиране на лаптопи и флаш-памети"
Дата на публикуване 27-01-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 26-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Защита на информацията и информационните системи чрез подновяване на лицензи за софтуер за криптиране на лаптопи и флаш-памети
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 0/1
План за изпълнение:
1297 Предмет на обществената поръчка
1297 Дата на обявяване на процедурата
1297 CPV кодове
1297 Необходим финансов ресурс (общо) 30000.0
1297 Описание Лицензите дават възможност на потребителите да защитят чувствителната информация, с която работят чрез криптиране на дисковете на лаптопи, стационарни компютри, или преносими външни дискове (флаш-памети). Криптирането се извършва чрез парола, сертификат или и чрез двете.
1297 Пореден номер Неприложимо
1297 Начин на изпълнение Чрез директно възлагане.
1297 Дейност Подновяване на лицензи за софтуер
Прикачени Технически спецификации: