Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа "Абонаментна поддръжка на придобит SSL сертификат/Digi Cert Wildcard SSL/"
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 06-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложение Националния осигурителен институт има за цел да осигури aбонаментна поддръжка на придобит SSL сертификат /Digi Cert Wildcard SSL/, който да гарантира високо ниво на сигурност на домейна на НОИ .nssi.bg и неограничен брой негови поддомейни, да изгради защита на предоставяните услуги, както и да поддържа добрия имидж на НОИ, като сигурен източник на информация.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 40/60%
План за изпълнение:
1188 Описание Сертификатът e във формат X.509 отговаря на софтуерните и индустриалните стандарти
Симетрично 256-битово криптиране
Неограничено сървърно лицензиране
Поддържа 2048 битово криптиране с публичен ключ
1188 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по реда на чл.20, ал.4 от ЗОП
1188 Необходим финансов ресурс (общо) 1908.0
1188 Дейност Дейностите, предмет на настоящото проектно предложение се изразяват в осигуряване на абонаментна поддръжка на закупен и инсталиран SSL сертификат, изтичащ през 2023 г. DigiCert Wildcard SSL.
1188 Предмет на обществената поръчка
1188 Дата на обявяване на процедурата
1188 CPV кодове
1188 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: