Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа "Абонаментна поддръжка на придобити SSL сертификати /GeoTrust/ за интернет сайта и профила на купувача на НОИ"
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 23-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложение Националния осигурителен институт има за цел да осигури aбонаментна поддръжка на придобити SSL сертификати /GeoTrust/, които ще повишат нивото на мрежовата и информационна сигурност на основния и всички допълнителни домейни на външния сайт на НОИ www.nssi.bg, както и на профила на купувача на НОИ - tenders-public.nssi.bg.Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност: 40/60%
План за изпълнение:
1190 Дейност Дейностите, предмет на настоящото проектно предложение се изразяват в осигуряване на абонаментна поддръжка на закупени и инсталирани SSL сертификат /Geo Trust True Business EV SAN/ за основния и всички допълнителни домейни на външния сайт на НОИ с разширена валидация за www.nssi.bg и SSL сертификат /Geo Trust Business ID with EV/ за профила на купувача на НОИ - tenders-public.nssi.bg.
1190 Необходим финансов ресурс (общо) 1388.0
1190 Описание SSL сертификати /GeoTrust/ ще повишат нивото на мрежовата и информационна сигурност на основния и всички допълнителни домейни на външния сайт на НОИ www.nssi.bg, както и на профила на купувача на НОИ - tenders-public.nssi.bg,
С осигуряването на абонаментна поддръжка на SSL сертификати Geo Trust за интернет сайта и профила на купувача на НОИ, връзката между сървър (уебсайт) и браузър (потребител) ще бъде с най-високо ниво на криптиране. Ще се повиши нивото на доверие на клиентите на сайта, както и защитата на данни (лични данни, пароли), и ще се поддържа добрия имидж на НОИ, като сигурен източник на информация.


1190 Пореден номер 1
1190 Предмет на обществената поръчка
1190 Дата на обявяване на процедурата
1190 CPV кодове
1190 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
Прикачени Технически спецификации: