Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Име на документа Доставка на софтуерни пакети за чертане и обработка на изображения
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 01-12-2022
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение С настоящото проектно предложени НОИ цели да осигури актуална версия на програма за предпечатна подготовка, което повиша качеството и производството на информационния бюлетин на НОИ.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 10/50%
План за изпълнение:
1096 Предмет на обществената поръчка
1096 Дата на обявяване на процедурата
1096 CPV кодове
1096 Необходим финансов ресурс (общо) 1200.0
1096 Описание Необходим продукт за производство и обработка на информационния бюлетин, който се публикува на официалната страница на НОИ. Също така има възможност за чертане, обработка и създаване на различни модели за постери, презентации, визитни картички и други.
1096 Начин на изпълнение Дейността ще се реализира чрез директно възлагане по чл.20, ал.4 от ЗОП
1096 Дейност Дейностите, предмет на поръчката се изразяват в осигуряване на поддръжка на продукт за чертане и обработка на информационния бюлетин, който се публикува на официалната страница на НОИ. Също така, има възможност за създаване на различни модели за постери, презентации, визитни картички и др. Валидността за ползване е 12 месеца.
1096 Пореден номер 1
Прикачени Технически спецификации: