Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение Одобрен
Субект по ЗЕУ Министерски съвет и неговата администрация
Име на документа Поддръжка на интернет страницата на Министерския съвет
Дата на публикуване 01-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 30-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение - превантивна профилактика на интернет страницата на МС
- техническа помощ при настъпване на аварийни събития
- консултации по работата с интернет страницата на МС
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Внедрени сигурни технологии за обмен на данни: 1/1
План за изпълнение:
1316 Предмет на обществената поръчка
1316 Дата на обявяване на процедурата
1316 CPV кодове
1316 Необходим финансов ресурс (общо) 24000.0
1316 Описание - превантивна профилактика на интернет страницата на МС
- техническа помощ при настъпване на аварийни събития
- консултации по работата с интернет страницата на МС
- СРV код 72267000
1316 Пореден номер 02.15-68
1316 Начин на изпълнение Директно възлагане по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
1316 Дейност Поддръжка на интерент страницата на МС
Прикачени Технически спецификации: