Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Общинска администрация - Габрово
Име на документа Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера.
Дата на публикуване 02-02-2023
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 25-01-2023
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/50%
План за изпълнение:
1310 Предмет на обществената поръчка
1310 Дата на обявяване на процедурата
1310 CPV кодове
1310 Необходим финансов ресурс (общо) 4472.0
1310 Описание Разработване на единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социални услуги в домашна среда за достигане до потенциални потребители на услугите
1310 Пореден номер 1
1310 Начин на изпълнение Изграждане на web-базирана такава
1310 Дейност Разработване на единна информационна точка за подобряване на информирания избор при ползване на социални услуги в домашна среда
Прикачени Технически спецификации: