Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на здравеопазването
Име на документа Здравеопазване за всички
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 15-10-2021
Допълнителни данни:
План за изпълнение:
Прикачени Технически спецификации: