Основни данни:
Статус Утвърдено
Статус на изпълнение
Субект по ЗЕУ Министерство на образованието и науката
Име на документа СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА STEM СРЕДА ЗА УМЕНИЯ НА УТРЕШНИЯ ДЕН
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на утвърждаване от ДАЕУ 07-10-2021
Допълнителни данни:
Цел/и на проектното предложение Изпълнението на проекта ще съдейства за успешно включване и приобщаване в образователния процес и за повишаване качеството и приложимостта на образованието, за ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, осмислени през дигиталната трансформация, компетентностите, иновациите и устойчивото развитие. Неговото осъществяване ще подпомогне формирането на функционално грамотни, иновативни, социално отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот. По този начин проектът ще осигури на новото поколение европейци качествено образование и възможности за реализация и ще спомогне за преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19.
Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
ЕБК кодове
Показатели Друг: 0/2243
План за изпълнение:
554 Начин на изпълнение В дейността е заложено оборудването във всяко училище в страната с високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС ), чрез които да се гарантира ефикасен, неограничен и равен достъп до модерно и дигитално образователно съдържание, налично за всички участници в процеса на обучение чрез образователните облачни платформи изградени от министерството.
Общо за цялото решение за ВОСКС - 10 000 лв. с ДДС
Интерактивен дисплей с вграден компютърен (OPS модул) и вградена точка за достъп - 7 600 лв. с ДДС;
Преносим компютър - 1 200 лв. с ДДС;
Графичен таблет за писане - 700 лв. с ДДС;
Широкоъгълна уебкамера с висока разделителна способност и високочувствителен микрофон - 500 лв. с ДДС;
554 Необходим финансов ресурс (общо) 9.602518333E7
554 Описание Този елемент дава възможност да бъдат оборудвани класни стаи във всяко училище в страната, чрез които да се гарантира ефикасен, неограничен и равен достъп до модерно и дигитално образователно съдържание, налично за всички участници в процеса на обучение чрез образователните облачни платформи изградени от министерството.
554 Дейност Високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОСКС)
554 Предмет на обществената поръчка
554 Дата на обявяване на процедурата
554 CPV кодове
554 Пореден номер 2
Прикачени Технически спецификации: