Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Институт по публична администрация
Дата на публикуване 23-03-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 04-12-2020
Допълнителни данни:
CPV кодове 72212931 Услуги по разработване на софтуер за обучение
Дата на обявяване на процедурата 22-03-2021
Предмет на обществената поръчка Софтуерна поддръжка на информационните системи на Института по публична администрация
Номер на поръчката 01601-2021-0001