Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Министерство на околната среда и водите
Дата на публикуване 06-04-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 29-09-2020
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 06-04-2021
Предмет на обществената поръчка Развитие на Единна информационна система за защитените зони от екологична мрежа НАТУРА 2000
Номер на поръчката Уникален номер в РОП 00258-2021-0007
Обявление публикувано в „Официален вестник“ на Европейския съюз номер 2021/S 066-171585 на 06.04.2021 г.
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер