Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Патентно ведомство
Дата на публикуване 31-05-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 29-04-2021
Допълнителни данни:
Дата на обявяване на процедурата 26-05-2021
Предмет на обществената поръчка Технологична модернизация и функционално надграждане на портала и електронните регистри на Патентно ведомство на Република България и разработка и интегриране на нови електронни услуги
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
Номер на поръчката 00738-2021-0004