Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален център за информация и документация
Дата на публикуване 27-07-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 13-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 21-07-2021
Предмет на обществената поръчка Надграждане на Регистъра за научната дейност с модул за поддържането на информационна база данни за сключените договори между студенти и работодатели в изпълнение на чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
Номер на поръчката 2021/S 142-378305