Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 08-02-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 23-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72230000-6 Услуги по разработване на поръчков (клиентски) софтуер
Дата на обявяване на процедурата 17-09-2021
Предмет на обществената поръчка Развитие и въвеждане на Архитектура на НОИ за приоритетни процеси, свързани с паричните обезщетения, помощи и гарантирани вземания
Номер на поръчката 00145-2021-0154