Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален осигурителен институт
Дата на публикуване 08-10-2021
Дата на удостоверяване на съответствие 30-07-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72000000-5 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка
Дата на обявяване на процедурата 08-10-2021
Предмет на обществената поръчка „Дизайн, имплементация и конфигурация на уеб сайт за нуждите на НОИ“
Номер на поръчката 00145-2021-0171