Статус Удостоверено съответствие
Субект по ЗЕУ Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
Дата на публикуване 12-01-2022
Дата на удостоверяване на съответствие 06-08-2021
Допълнителни данни:
CPV кодове 72262000-9 Услуги по разработване на софтуер
Дата на обявяване на процедурата 29-09-2021
Предмет на обществената поръчка Надграждане и оптимизация на ИС на НСЦРЛП – подобряване управлението на публ. регистри, създаване на процеси и номенклатури от данни, обновяване на моб. приложение. Гаранционно обслужване на с-мата.
Номер на поръчката 04870-2021-0002